BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"quit baseball" — Słownik kolokacji angielskich

quit baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozbawiony baseball
  1. quit czasownik + baseball rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, he quit baseball while in grade school to focus on football and basketball.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo