BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"return to baseball" — Słownik kolokacji angielskich

return to baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powrót do baseballu
  1. return czasownik + baseball rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He returned to baseball at the start of the 1945 season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo