BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"amateur baseball" — Słownik kolokacji angielskich

amateur baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): amatorski baseball
  1. amateur przymiotnik + baseball rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It is only being used for amateur baseball and other community events under the agreement.

powered by  eTutor logo