BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"baseball" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

baseball rzeczownik

rzeczownik + baseball
Kolokacji: 23
league baseball • college baseball • Major League Baseball • Nippon Professional Baseball • school baseball • ...
baseball + rzeczownik
Kolokacji: 181
baseball player • baseball team • baseball game • baseball cap • baseball bat • Baseball Hall • baseball field • baseball pitcher • ...
baseball + czasownik
Kolokacji: 15
baseball goes • baseball needs • baseball comes • baseball begins • baseball makes • ...
czasownik + baseball
Kolokacji: 37
play baseball • include baseball • play in Major Baseball • retire from baseball • love baseball • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
3. retire from baseball = wycofaj się z baseballu retire from baseball
4. bring baseball = spowoduj baseball bring baseball
6. leave baseball = zostaw baseball leave baseball
7. quit baseball = pozbawiony baseball quit baseball
8. return to baseball = powrót do baseballu return to baseball
10. pitch in Major Baseball = boisko w Major Baseball pitch in Major Baseball
11. make baseball = marki baseball make baseball
12. baseball directed = baseball kierował baseball directed
  • When Mason talks about baseball (yes, baseball) in Richard Greenberg's comic drama, directed with verve by Joe Mantello (Tony winner for best director), the show emanates the dewy, delirious passion of a "Bohème" for the ESPN set.
13. dominate baseball = zdominuj baseball dominate baseball
(5) win, earn
Kolokacji: 2
(6) sign, autograph
Kolokacji: 2
(7) spend, save, enter
Kolokacji: 3
(8) integrate, sue, revive
Kolokacji: 3
przymiotnik + baseball
Kolokacji: 27
professional baseball • American baseball • minor league baseball • major league baseball • good baseball • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.