BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"leave baseball" — Słownik kolokacji angielskich

leave baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zostaw baseball
  1. leave czasownik + baseball rzeczownik
    Luźna kolokacja

    After leaving baseball, he reflected on the changes in the game during his career.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo