BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"Amateur Baseball" — Słownik kolokacji angielskich

Amateur Baseball kolokacja
Popularniejsza odmiana: amateur baseball
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amatorski Baseball
  1. amateur przymiotnik + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is only being used for amateur baseball and other community events under the agreement.

powered by  eTutor logo