PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"authority" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

authority rzeczownik

rzeczownik + authority
Kolokacji: 189
Port Authority • Transit Authority • Housing Authority • immigration authority • occupation authority • Exposition Authority • ...
authority + rzeczownik
Kolokacji: 17
authority figure • authority official • Port Authority Bus Terminal • authority area • Port Authority official • ...
authority + czasownik
Kolokacji: 342
authority arrests • authority investigates • authority issues • authority refuses • authority announces • authority seeks • authority says • ...
czasownik + authority
Kolokacji: 158
grant authority • give authority • hold authority • challenge one's authority • use one's authority • undermine one's authority • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 51
(5) undermine, weaken, obey
Kolokacji: 3
(7) exceed, lose, regain, pass
Kolokacji: 4
  • "I made my report to the authorities at Paris, and a week after he was carried off."
  • Calls were made to the authorities in the last few days about each of these incidents.
  • He would also make a complete report to the authorities about the events of that morning.
  • The Mexico City police said the family had not made any formal report to the authorities.
  • Nor did it appear to make any difference to the authorities.
  • My dear Arthur, you must make a clean breast of this to the authorities.
  • You have not made a statement to the authorities regarding what happened?
  • What immediate representations will it make to the Turkish authorities?
  • "Then let us go make that point to the authorities," Doyle said, "both local and federal."
  • Valentin has already made a statement to that effect to the authorities.
3. seek authority = poszukuj władzy seek authority
5. make authority = marki władza make authority
7. invoke one's authority = odwoływać się czyjś władza invoke one's authority
8. form an authority = ukształtuj władzę form an authority
11. act on one's authority = postępować czyjś władza act on one's authority
12. stamp one's authority = znaczek czyjś władza stamp one's authority
14. race Authority = wyścig Władza race Authority
(18) abuse, accuse, charge, attack
Kolokacji: 4
(19) impose, enforce
Kolokacji: 2
(20) negotiate, confer, consult
Kolokacji: 3
(22) cooperate, collaborate
Kolokacji: 2
przymiotnik + authority
Kolokacji: 361
local authority • Palestinian Authority • British authority • federal authority • legal authority • Soviet authority • military authority • ...
przyimek + authority
Kolokacji: 24
with authority • of authority • against authority • without authority • between authorities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.