"make authority" — Słownik kolokacji angielskich

make authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki władza
  1. make czasownik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Many doctors are also uncomfortable ceding decision making authority to their patients.

powered by  eTutor logo