"welfare authority" — Słownik kolokacji angielskich

welfare authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza darmowa
  1. welfare rzeczownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Yet she said she understands why many women refuse to cooperate with the welfare authorities in naming the fathers of their children.

powered by  eTutor logo