PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"seek from authorities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szukaj od władz
  1. seek czasownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He writes: "We seek support from other authorities, in taking forward the proposal, that infant class size should be increased to no more than 32."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo