"authority catches" — Słownik kolokacji angielskich

authority catches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza łapie
  1. authority rzeczownik + catch czasownik
    Luźna kolokacja

    Each time, the authorities caught him and sent him back to Ecuador.

powered by  eTutor logo