"invoke one's authority" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "invoke one's authority" po angielsku

"invoke one's authority" — Słownik kolokacji angielskich

invoke one's authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odwoływać się czyjś władza
  1. invoke czasownik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She would have to invoke her federal authority and quarantine Tennant's house.

powered by  eTutor logo