"authority views" — Słownik kolokacji angielskich

authority views kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widoki władzy
  1. authority rzeczownik + view czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The authority views the numbers as stable and has no plans to target holdouts.

powered by  eTutor logo