"main authority" — Słownik kolokacji angielskich

main authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna władza
  1. main przymiotnik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They were to be indirectly elected from the main local authorities.

powered by  eTutor logo