"Authority believes" — Słownik kolokacji angielskich

Authority believes kolokacja
Popularniejsza odmiana: authority believes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Władza wierzy
  1. authority rzeczownik + believe czasownik
    Luźna kolokacja

    But will the authorities believe me, when I tell them?

powered by  eTutor logo