"authority deems" — Słownik kolokacji angielskich

authority deems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza uznaje
  1. authority rzeczownik + deem czasownik
    Luźna kolokacja

    After a six-year renovation that ran 18 months late and $2 million over budget, the authority deemed the Manhattan school "99 percent complete" last fall.

powered by  eTutor logo