"authority prefers" — Słownik kolokacji angielskich

authority prefers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza woli
  1. authority rzeczownik + prefer czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Local authorities would prefer to see the new system introduced at the start of the next financial year.

powered by  eTutor logo