"stamp one's authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczek czyjś władza
  1. stamp czasownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I wanted to stamp my authority on him.

powered by  eTutor logo