"authority favors" — Słownik kolokacji angielskich

authority favors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przysługi władzy
  1. authority rzeczownik + favor czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But from Britain to Mexico, he said, the authorities increasingly favor a stronger stance.

powered by  eTutor logo