PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"primary authority" — Słownik kolokacji angielskich

primary authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna władza
  1. primary przymiotnik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But as more conflicts have erupted, the government has consistently reaffirmed the primary authority of the party.

powered by  eTutor logo