TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"form an authority" — Słownik kolokacji angielskich

form an authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukształtuj władzę
  1. form czasownik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We will not allow anyone to form an authority inside the Authority," one official told Reuters.

    Podobne kolokacje: