"Authority considers" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: authority considers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Władza rozważa
  1. authority rzeczownik + consider czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He said the authority would "consider its next course of action" within a week's time.

powered by  eTutor logo