"account" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

account rzeczownik

rzeczownik + account
Kolokacji: 157
bank account • Twitter account • retirement account • eyewitness account • email account • newspaper account • savings account • ...
account + rzeczownik
Kolokacji: 35
account executive • account manager • account number • account book • account holder • account deficit • account balance • ...
account + czasownik
Kolokacji: 96
account suggests • account differs • account describes • account says • account appears • account varies • account makes • ...
czasownik + account
Kolokacji: 131
settle accounts • take account • hear accounts • keep accounts • sign up for an account • handle one's account • read one's account • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
1. settle accounts = załatwiać porachunki, rozliczać się, uregulować rachunki settle accounts
2. close one's account = blisko czyjś konto close one's account
3. open an account = otworzyć rachunek (w banku lub sklepie) open an account
4. pay into one's account = płacić do czyjś konto pay into one's account
5. get an account = miej konto get an account
6. appear in accounts = pojaw się w kontach appear in accounts
7. begin one's account = zaczynać czyjś konto begin one's account
8. pay on money accounts = płaca na rachunkach finansowych pay on money accounts
9. square accounts = kwadratowe konta square accounts
10. finish one's account = kończyć czyjś konto finish one's account
11. balance one's accounts = równowaga czyjś konta balance one's accounts
(7) hack, freeze, consolidate
Kolokacji: 3
(9) award, present, deliver
Kolokacji: 3
(12) offer, provide, help, wire
Kolokacji: 5
(14) base
Kolokacji: 2
(15) call, title, entitle
Kolokacji: 3
(16) believe, credit
Kolokacji: 2
(17) challenge, question
Kolokacji: 2
(18) divert
Kolokacji: 2
(19) investigate, research
Kolokacji: 2
przymiotnik + account
Kolokacji: 381
detailed account • personal account • historical account • full account • private account • contemporary account • official account • ...
przyimek + account
Kolokacji: 22
into account • in one's account • to one's account • on one's account • from one's account • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.