"by some accounts" — Słownik kolokacji angielskich

by some accounts kolokacja
Popularniejsza odmiana: by all accounts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): według jakichś rachunków
  1. by przyimek + account rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    By all accounts she was very good at her job.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo