"into account" — Słownik kolokacji angielskich

into account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do konta
  1. into przyimek + account rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The number goes up to 100,000 when all areas are taken into account.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo