"about accounts" — Słownik kolokacji angielskich

about accounts kolokacja
Popularniejsza odmiana: about one's account
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o kontach
  1. about przyimek + account rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If you have further questions about your account, please visit our support site at support.ea.com.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo