"account" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

account rzeczownik

rzeczownik + account
Kolokacji: 157
bank account • Twitter account • retirement account • eyewitness account • email account • newspaper account • savings account • ...
account + rzeczownik
Kolokacji: 35
account executive • account manager • account number • account book • account holder • account deficit • account balance • ...
account + czasownik
Kolokacji: 96
account suggests • account differs • account describes • account says • account appears • account varies • account makes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
(5) appear, seem, emerge
Kolokacji: 3
1. account comes = konto przychodzi account comes
2. account goes = konto idzie account goes
3. account places = miejsca konta account places
4. account leads = konto prowadzi account leads
5. account raises = konto podnosi account raises
6. account proves = konto dowodzi account proves
7. account grows = konto rośnie account grows
8. account puts = konto kładzie account puts
9. account circulates = konto jest w obiegu account circulates
10. inspired by accounts = zainspirowany według rachunków inspired by accounts
11. account happens = konto zdarza się account happens
12. account falls = konto spada account falls
13. account moves = konto rusza się account moves
14. account runs = konto biegnie account runs
15. account fails = oceny niedostateczne konta account fails
(11) claim, require, lack, take
Kolokacji: 4
(12) exist, survive
Kolokacji: 2
(13) focus, attribute
Kolokacji: 2
(15) emphasize, stress
Kolokacji: 2
czasownik + account
Kolokacji: 131
settle accounts • take account • hear accounts • keep accounts • sign up for an account • handle one's account • read one's account • ...
przymiotnik + account
Kolokacji: 381
detailed account • personal account • historical account • full account • private account • contemporary account • official account • ...
przyimek + account
Kolokacji: 22
into account • in one's account • to one's account • on one's account • from one's account • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.