"account" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

account rzeczownik

rzeczownik + account
Kolokacji: 157
bank account • Twitter account • retirement account • eyewitness account • email account • newspaper account • savings account • ...
account + rzeczownik
Kolokacji: 35
account executive • account manager • account number • account book • account holder • account deficit • account balance • ...
account + czasownik
Kolokacji: 96
account suggests • account differs • account describes • account says • account appears • account varies • account makes • ...
czasownik + account
Kolokacji: 131
settle accounts • take account • hear accounts • keep accounts • sign up for an account • handle one's account • read one's account • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
(7) hack, freeze, consolidate
Kolokacji: 3
1. account is found = konto zostanie znalezione account is found
2. collect accounts = ściągnij konta collect accounts
3. access one's account = dostęp czyjś konto access one's account
4. find in one's account = znajdować czyjś konto find in one's account
5. share accounts = konta akcyjne share accounts
6. account is divided = konto jest podzielone account is divided
7. obtain an account = uzyskaj rachunek obtain an account
(9) award, present, deliver
Kolokacji: 3
(12) offer, provide, help, wire
Kolokacji: 5
(14) base
Kolokacji: 2
(15) call, title, entitle
Kolokacji: 3
(16) believe, credit
Kolokacji: 2
(17) challenge, question
Kolokacji: 2
(18) divert
Kolokacji: 2
(19) investigate, research
Kolokacji: 2
przymiotnik + account
Kolokacji: 381
detailed account • personal account • historical account • full account • private account • contemporary account • official account • ...
przyimek + account
Kolokacji: 22
into account • in one's account • to one's account • on one's account • from one's account • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.