"account" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

account rzeczownik

rzeczownik + account
Kolokacji: 157
bank account • Twitter account • retirement account • eyewitness account • email account • newspaper account • savings account • ...
account + rzeczownik
Kolokacji: 35
account executive • account manager • account number • account book • account holder • account deficit • account balance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. account executive = referent prowadzący rachunki klienta (banku) account executive
3. account number = numer konta lub rachunku account number
4. account book = księga rachunkowa account book
5. account holder = posiadacz konta, posiadacz rachunku account holder
6. account deficit = deficyt konta account deficit
7. account balance = saldo konta account balance
8. account information = informacje o koncie account information
9. account supervisor = kierownik konta account supervisor
10. account director = dyrektor ds. klientów (osoba kierująca zespołem odpowiedzialnym za kontakt z konkretnymi klientami) account director
11. account surplus = nadwyżka konta account surplus
12. account factor = czynnik konta account factor
account + czasownik
Kolokacji: 96
account suggests • account differs • account describes • account says • account appears • account varies • account makes • ...
czasownik + account
Kolokacji: 131
settle accounts • take account • hear accounts • keep accounts • sign up for an account • handle one's account • read one's account • ...
przymiotnik + account
Kolokacji: 381
detailed account • personal account • historical account • full account • private account • contemporary account • official account • ...
przyimek + account
Kolokacji: 22
into account • in one's account • to one's account • on one's account • from one's account • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.