"account factor" — Słownik kolokacji angielskich

account factor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czynnik konta
  1. account rzeczownik + factor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In doing so, it will also take into account other factors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo