"account" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

account rzeczownik

rzeczownik + account
Kolokacji: 157
bank account • Twitter account • retirement account • eyewitness account • email account • newspaper account • savings account • ...
account + rzeczownik
Kolokacji: 35
account executive • account manager • account number • account book • account holder • account deficit • account balance • ...
account + czasownik
Kolokacji: 96
account suggests • account differs • account describes • account says • account appears • account varies • account makes • ...
czasownik + account
Kolokacji: 131
settle accounts • take account • hear accounts • keep accounts • sign up for an account • handle one's account • read one's account • ...
przymiotnik + account
Kolokacji: 381
detailed account • personal account • historical account • full account • private account • contemporary account • official account • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 57
(11) free, available, discretionary
Kolokacji: 3
(13) biblical, scriptural
Kolokacji: 2
1. vivid account = żywe konto vivid account
2. graphic account = rachunek graficzny graphic account
4. pictorial account = obrazowe konto pictorial account
(21) similar, balanced, sympathetic
Kolokacji: 3
(26) public, candid, explicit, open
Kolokacji: 4
(29) lively, overdrawn, breezy
Kolokacji: 3
(31) only, single
Kolokacji: 2
(33) best, better
Kolokacji: 2
(34) tax-deferred, forceful
Kolokacji: 2
(40) dormant, active, inactive
Kolokacji: 3
(41) local, medical, frozen
Kolokacji: 3
(44) legendary, famous, known
Kolokacji: 3
(53) audited, genealogical
Kolokacji: 2
(55) alternative, secondhand
Kolokacji: 2
(56) taxable, tax-free
Kolokacji: 2
(61) lurid, sensational
Kolokacji: 2
(65) Statistical, moment-by-moment
Kolokacji: 2
(66) scientific, parallel
Kolokacji: 2
(67) literary, poetic
Kolokacji: 2
(68) intimate, masterly
Kolokacji: 2
(69) concise, succinct, terse
Kolokacji: 3
(70) objective, subjective
Kolokacji: 2
(71) British, Chinese
Kolokacji: 2
(73) scholarly, philosophical
Kolokacji: 2
(74) misleading, fraudulent
Kolokacji: 2
(76) inside, selective
Kolokacji: 2
(77) apocryphal, doubtful
Kolokacji: 2
(80) valuable, rich, robust
Kolokacji: 3
(82) one-sided, unbiased, impartial
Kolokacji: 3
(83) preliminary, causal
Kolokacji: 2
(84) evocative, provocative
Kolokacji: 2
(86) simple, simplistic
Kolokacji: 2
(87) rhapsodic, heartbreaking
Kolokacji: 2
(88) virtuosic
Kolokacji: 1
(89) Web-based, fee-based
Kolokacji: 2
przyimek + account
Kolokacji: 22
into account • in one's account • to one's account • on one's account • from one's account • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.