"account" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

account rzeczownik

rzeczownik + account
Kolokacji: 157
bank account • Twitter account • retirement account • eyewitness account • email account • newspaper account • savings account • ...
account + rzeczownik
Kolokacji: 35
account executive • account manager • account number • account book • account holder • account deficit • account balance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. account book = księga rachunkowa account book
2. account information = informacje o koncie account information
3. account statement = wyciąg, wyciąg z banku, wyciąg z konta, wyciąg bankowy account statement
5. account name = nazwa rachunku account name
7. account record = konto zapis account record
8. account fee = opłata za prowadzenie rachunku account fee
9. account data = dane konta account data
10. account ledger = księga rachunkowa account ledger
(4) holder, owner, clerk
Kolokacji: 3
(5) detail, service, loss
Kolokacji: 4
(7) coordinator, transaction
Kolokacji: 2
account + czasownik
Kolokacji: 96
account suggests • account differs • account describes • account says • account appears • account varies • account makes • ...
czasownik + account
Kolokacji: 131
settle accounts • take account • hear accounts • keep accounts • sign up for an account • handle one's account • read one's account • ...
przymiotnik + account
Kolokacji: 381
detailed account • personal account • historical account • full account • private account • contemporary account • official account • ...
przyimek + account
Kolokacji: 22
into account • in one's account • to one's account • on one's account • from one's account • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.