"Account describes" — Słownik kolokacji angielskich

Account describes kolokacja
Popularniejsza odmiana: account describes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rachunek opisuje
  1. account rzeczownik + describe czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Three accounts described them as more than seven feet tall, with long upper arms.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo