"account describes" — Słownik kolokacji angielskich

account describes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rachunek opisuje
  1. account rzeczownik + describe czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Three accounts described them as more than seven feet tall, with long upper arms.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo