"account suggests" — Słownik kolokacji angielskich

account suggests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konto wskazuje
  1. account rzeczownik + suggest czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    But her account suggests it would have happened sooner or later.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo