"account says" — Słownik kolokacji angielskich

account says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konto oznacza
  1. account rzeczownik + say czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Another account says he had two children by his first wife.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo