"account" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

account rzeczownik

rzeczownik + account
Kolokacji: 157
bank account • Twitter account • retirement account • eyewitness account • email account • newspaper account • savings account • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 46
(3) retirement, student
Kolokacji: 2
(7) saving, fund, stock
Kolokacji: 3
(10) checking, visit, stay
Kolokacji: 3
(12) news, asset
Kolokacji: 2
(21) brokerage, money, market
Kolokacji: 3
(22) trust, Gospel, view
Kolokacji: 3
(23) credit, debit
Kolokacji: 2
(24) government, capital
Kolokacji: 2
(25) police, IRA
Kolokacji: 2
(27) Google, Yahoo
Kolokacji: 2
(28) encounter, difference
Kolokacji: 2
(29) cash, currency
Kolokacji: 2
(30) condition, loan
Kolokacji: 2
(33) Amazon, Coca-cola, dollar
Kolokacji: 3
(34) ledger, documentary, passbook
Kolokacji: 3
(35) cheque, refugee
Kolokacji: 2
account + rzeczownik
Kolokacji: 35
account executive • account manager • account number • account book • account holder • account deficit • account balance • ...
account + czasownik
Kolokacji: 96
account suggests • account differs • account describes • account says • account appears • account varies • account makes • ...
czasownik + account
Kolokacji: 131
settle accounts • take account • hear accounts • keep accounts • sign up for an account • handle one's account • read one's account • ...
przymiotnik + account
Kolokacji: 381
detailed account • personal account • historical account • full account • private account • contemporary account • official account • ...
przyimek + account
Kolokacji: 22
into account • in one's account • to one's account • on one's account • from one's account • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.