"write an account" — Słownik kolokacji angielskich

write an account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz rachunek
  1. write czasownik + account rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1968 she wrote an account of her husband's life.

powered by  eTutor logo