"account makes" — Słownik kolokacji angielskich

account makes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konto robi
  1. account rzeczownik + make czasownik
    Silna kolokacja

    The first accounts made good reading but gave no names.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo