"account" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

account rzeczownik

rzeczownik + account
Kolokacji: 157
bank account • Twitter account • retirement account • eyewitness account • email account • newspaper account • savings account • ...
account + rzeczownik
Kolokacji: 35
account executive • account manager • account number • account book • account holder • account deficit • account balance • ...
account + czasownik
Kolokacji: 96
account suggests • account differs • account describes • account says • account appears • account varies • account makes • ...
czasownik + account
Kolokacji: 131
settle accounts • take account • hear accounts • keep accounts • sign up for an account • handle one's account • read one's account • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
(7) hack, freeze, consolidate
Kolokacji: 3
(9) award, present, deliver
Kolokacji: 3
1. transfer to one's account = transfer aby czyjś konto transfer to one's account
4. place one's account = miejsce czyjś konto place one's account
5. send an account = wyślij rachunek send an account
6. place in an account = miejsce na koncie place in an account
7. change one's account = zmiana czyjś konto change one's account
8. charge to one's account = opłata aby czyjś konto charge to one's account
9. send to one's account = wysyłać czyjś konto send to one's account
12. put on one's account = kłaść czyjś konto put on one's account
13. put one's account = kłaść czyjś konto put one's account
14. trade for one's account = handel dla czyjś konto trade for one's account
15. shift one's account = zmiana czyjś konto shift one's account
16. invest in accounts = zainwestuj w konta invest in accounts
17. deposit to one's account = depozyt aby czyjś konto deposit to one's account
(12) offer, provide, help, wire
Kolokacji: 5
(14) base
Kolokacji: 2
(15) call, title, entitle
Kolokacji: 3
(16) believe, credit
Kolokacji: 2
(17) challenge, question
Kolokacji: 2
(18) divert
Kolokacji: 2
(19) investigate, research
Kolokacji: 2
przymiotnik + account
Kolokacji: 381
detailed account • personal account • historical account • full account • private account • contemporary account • official account • ...
przyimek + account
Kolokacji: 22
into account • in one's account • to one's account • on one's account • from one's account • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.