"account supervisor" — Słownik kolokacji angielskich

account supervisor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kierownik konta
  1. account rzeczownik + supervisor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He settled in Westchester, and for 18 months commuted to his job as an account supervisor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo