"account is found" — Słownik kolokacji angielskich

account is found kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konto zostanie znalezione
  1. find czasownik + account rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Elementary accounts of this approach can be found in and .

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo