"in one's accounts" — Słownik kolokacji angielskich

in one's accounts kolokacja
Popularniejsza odmiana: in one's account
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czyjś konta
  1. in przyimek + account rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She has no idea how much is in the account.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo