"of accounts" — Słownik kolokacji angielskich

of accounts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z kont
  1. of przyimek + account rzeczownik
    Silna kolokacja

    Trade makes up about 90 percent of the current account.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo