"through accounts" — Słownik kolokacji angielskich

through accounts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez konta
  1. through przyimek + account rzeczownik
    Silna kolokacja

    "If we can figure out a way to help people through private accounts or something else, great."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo