"in the account" — Słownik kolokacji angielskich

in the account kolokacja
Popularniejsza odmiana: in one's account
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na rachunku
  1. in przyimek + account rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She has no idea how much is in the account.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo