"into accounts" — Słownik kolokacji angielskich

into accounts kolokacja
Popularniejsza odmiana: into account
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do kont
  1. into przyimek + account rzeczownik
    Silna kolokacja

    The number goes up to 100,000 when all areas are taken into account.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo