"about one's accounts" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: about one's account
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około czyjś konta
  1. about przyimek + account rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If you have further questions about your account, please visit our support site at support.ea.com.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo