"through one's Twitter account" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: through accounts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie czyjś Świergotanie konto
  1. through przyimek + account rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "If we can figure out a way to help people through private accounts or something else, great."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo