"including accounts" — Słownik kolokacji angielskich

including accounts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym konta
  1. including przyimek + account rzeczownik
    Silna kolokacja

    Potential buyers are also likely to require detailed financial information, including audited accounts and forecasts before they will consider making an offer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo